ข่าวกิจกรรม

ประกาศและประชาสัมพันธ์

วิดีโอและสื่อการเรียนรู้

 • GI เปลี่ยนโลก : เกษตร NEWS
  ผลงานรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นายอนิรุท พลสำโรง 2. นางส...
 • GI เปลี่ยนโลก : GI FORCE
  ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. นายภัคพล วุ...
 • GI เปลี่ยนโลก : เกษตรสมัยใหม่ใช้ GIS
  ผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนักศึก...
 • GI เปลี่ยนโลก : GNSS
  ผลงานรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวปฏิมา ทองภู การ...
Visitors: 20,137