ติดต่อเรา

LNE-GISTDA : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

 

 ผู้อำนวยการ : รศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา 

 อีเมล : worawat@g.sut.ac.th

  

 

 

 

 

 รองผู้อำนวยการ : ผศ.ดร.พันทิพย์  ปิยะทัศนานนท์

 เบอร์โทรศัพท์ : 095-514-2659

 อีเมล : pantip.p@sut.ac.th

 

 

 เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ : นางสาวศลิษา สาหร่ายสำโรง 

 เบอร์โทรศัพท์ : 081-072-6085

 อีเมล : salisa.lnegistda@gmail.com

 


 

 

 

 

 เลขานุการ : นางรัชนีกร โสมากุล 

 เบอร์โทรศัพท์ : 091-954-4655

 

 

 สถานที่ตั้ง :  

 

ที่ตั้ง :

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา 

 จังหวัดนครราชสีมา 

 รหัสไปรษณีย์ 30000

 ประเทศไทย

     lne.gistda@gmail.com
      http://www.lne-gistda.com
     https://facebook.com/LNE.GISTDA/

แผนที่ :

 

 

Visitors: 3,629