บริการของเรา


  • แผนที่ฐาน (Base Map) จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต, Ziyuan (ZY3), Spot-6 และ Spot-7 บันทึกภาพช่วงปื2017-2019 มีรายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GDร ชั้นข้อมูลดาวเทียมดัดแก...

  • ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Spot-6 และ Spot-7 (จากโครงการธีออส-2)จากข้อมูลดาวเทียม Spot-6 และ Spot-7 บันทึกภาพช่วงปี 2016-2018 มีรายละเอียดภาพจุดภาพ 1.5 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตฐาน FGDร ช...

  • ข้อมูลภาพจากดาวเทียม CEBER-4 (จากโครงการความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สทอภ. ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลจากด...
Visitors: 21,215