การแข่งขัน UAV Startup 2019

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ทีมนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว้ารางวัลการแข่งขัน UAV startup 2019 ในงาน Thailand Space Week 

รางวัลที่ 1 ประเภท Disaster: อากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย

(บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 รางวัลที่ 3 ประเภท Dual Use: อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่งสำหรับการตรวจความผิดปกติตามแนวถนน

(บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด)

ณ ห้องประชุม Sapphire 201 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

Visitors: 9,594