โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน

เปิดรับสมัครแล้ว!!! " โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน "

ตั้งแต่วันที่ 7- 11 พ.ค. 2563

สามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://training.gistda.or.th/forest

Visitors: 16,388