หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

[หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564]

หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้พัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราคือมืออาชีพด้านการถ่ายทอดความรู้ ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสำรวจโลกและภูมิสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ”

สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ : http://training.gistda.or.th

Visitors: 20,135