หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program

รับสมัครทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ. เพื่อพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้ของภาครัฐ (Full Scholarship)

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/mhesi-scholarship/

 กรอกใบสมัคร ส่งกลับมายังอีเมล chonthicha@gistda.or.th ภายใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 033-048-091 ต่อ 110

Visitors: 21,214