รายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 1 โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

โครงการ “แผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” ของสำนักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

ณ ห้องประชุม4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 17,131