โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. และคณะนักวิจัยฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

ร่วมบินสำรวจทำแผนที่รายละเอียดสูงเพื่อตรวจระดับความสูงในพื้นที่วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน เพื่อพิสูจน์สาเหตุจากความชื้นและระดับเกลือ ที่สันนิษฐานว่าเป็นตัวการการผุกร่อนขององค์พระนอนหินทราย สมัยทวาราวดี อายุ 1,300 ปี

ในโครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 17,131