โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. และคณะนักวิจัยฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

ร่วมติดตั้ง sensors วัดความชื้น เพื่อพิสูจน์สาเหตุการผุกร่อนขององค์พระนอนหินทรายอายุ 1,300 ปี วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ในโครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 17,131