โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. และคณะนักวิจัยฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

ลงพื้นที่เก็บชิ้นส่วนหินทรายที่ชำรุดจากองค์พระนอน อายุ 1,300 ปี และชิ้นส่วนอิฐโบราณ เพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุโบราณด้วยแสงซินโคตรอน ณ วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน 

ในโครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 17,131