การประชุมเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุม "เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน" เพื่อน้อมรำลึกคุณูปการในหลวงรัชกาลที่ 9

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Visitors: 17,130