โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมนักวิจัยฯ ทำการตรวจสอบ sensor และเดินสายไฟเพิ่ม เพื่อใช่ในการจ่ายพลังงาน ในโครงการ “แผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”

ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 17,131