โครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ร่วมหารือการดำเนินการโครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผลกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และทีมนักวิจัย

Visitors: 20,138