โครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล

วันที่ 6 มีนาคม 2564

ทีมนักวิจัยฯ ทดสอบการใช้งาน DJI Phantom 4 RTK Multispectrum ร่วมกับ DJI D-RTK2 (GNSS) 

เพื่อใช้ในโครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล

Visitors: 18,169