โครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 มีนาคม 2564

นักวิจัยฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบของวัสดุ ด้วยแสงซินโครตรอน โดยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy) ในโครงการแผนการพิสูจน์ความชำรุดเสียหายขององค์พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 14,676