หลักสูตรออนไลน์ AI for GI

เปิดรับสมัครแล้ว !!!

หลักสูตรออนไลน์ AI for GI 

 

หลักสูตรที่ 1 : เรื่อง "การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น” (Basic Python Programming)

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564

(ค่าสมัคร 3,000 บาท)

 

หลักสูตรที่ 2 : เรื่อง "การเรียนรู้ของเครื่องในการแก้ปัญหาทางภูมิสารสนเทศ" (Machine Learning for Geoinformatics Solution)

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2564

(ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท)

**ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 ควรมีพื้นฐานภาษา Python เบื้องต้น**

 

สิทธิพิเศษ ! ! !

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนทั้ง 2 หลักสูตร

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 และ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2564

(ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท)

**สงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตรเท่านั้น**

 

 

รับจำนวนจำกัด! 

เพียงหลักสูตรละ 20 คน 

และมี Certificate ให้หลังจบการฝึกอบรบ


สมัครหลักสูตรที่ 1 ได้ที่ Link : https://forms.gle/hxWon2g4ELtfofJfA 

สมัครหลักสูตรที่ 2 ได้ที่ Link : https://forms.gle/p9YSyxpRUh2eZsMM9

Visitors: 20,139