กิจกรรมในวาระ “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทยมรดกโลก”

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เข้าร่วมกิจกรรมในวาระ “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทยมรดกโลก” จัดทำบูธ ANSEE Khao Yai และทีมนักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับนวัตกรรมการอนุรักษ์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ณ หน้าลานเวที ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Visitors: 21,214