การเสวนาวิชาการ “ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (ESS) กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ” และการประชุมร่วมกันระหว่าง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

ผู้บริหารศูนย์ภูมิภาคฯ มทส. เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (ESS) กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ” และการประชุมร่วมกันระหว่าง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Visitors: 20,138