โครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณ 5G เพื่อใช้ในโครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 10,766