โครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล

วันที่ 23 กันยายน 2564

โครงการการพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล รับการประเมินจากคุณสกุล ศิริกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Visitors: 14,676